Wednesday, February 21, 2018

Yen aku bisa mbiwarake warnaning rasa, mesthi ora mung abang, biru, utawa klawu sing kawetu..